Skip to main navigationSkip to News Headlines
Global Navigation
Office of The Attorney General
The State of New Jersey Office of The Attorney General (Dept. of Law & Public Safety) The State of New Jersey NJ Home Services A to Z Departments/Agencies OAG Frequently Asked Questions
OAG Home
OAG Contact
Division of Alcoholic Beverage Control
Division of Consumer Affairs
Division of Criminal Justice
Division on Civil Rights
Division of Gaming Enforcement
Division of Highway Traffic Safety
Office of the Insurance Fraud Prosecutor
Juvenile Justice Commission
Division of Law
NJ Racing Commission
State Athletic Control Board
Division of NJ State Police
Victims of Crime Compensation Office
spacer
OPRA - Open Public Records Act
Non Profit Information
spacer
New Jersey Attorney General's Immigrant Trust Directive
 
  W listopadzie 2018 roku, w stanie New Jersey wydane zostały nowe przepisy mające za zadanie pogłębienie zaufania pomiędzy funkcjonariuszami ochrony porządku publicznego a środowiskami imgracyjnymi. Te przepisy mają na celu ograniczenie rodzaju pomocy którą stanowi i lokalni funkcjorariusze ochrony porzadku publicznego w stanie New Jersey moga udzielać federalnym władzom imigracyjmym, do których należy ICE.

Dla przykładu, w myśl nowych przepisów w stanie New Jersey, funcjonariusz policji nie może zatrzymać, przesłuchiwać, aresztować, przeszukiwać albo przetrzymywać w więzieniu osoby, jedynie na podstawie podejrzenia że ta osoba nie posiada dokumentów. Ponadto, funkcjonariusze policji nie mogą zadawać pytań na temat statusu imigracyjnego danej osoby, z wyjątkiem rzadkich przypadków dotyczących konkretnego dochodzenia kryminalnego.

Jednym z celów nowelizacji przepisów jest zapewnienie tego, aby wszyscy mieszkańcy stanu New Jersey w tym także imigranci, czuli się bezpiecznie podczas komunikowania się ze stanowmi i lokalnymi funkcjonariuszami policji. Nowe przepisy mają za zadanie zagwarantowanie tego, że zarówno ofiary jak i świadkowie bedą mogli składać zawiadomienia o popełnionym przestępstwie bez obawy że zostaną przekazani w ręce federalnych władz imigracyjnych.

W razie nagłego wypadku, dzwoń na krajowy numer alarmowy 911.


Biuro prokuratora generalnego stanu New Jersey planuje zorganizowanie spotkań na terenie stanu New Jersey, których przedmiotem będzie pouczenie społeczności o tych nowych przepisach. W celu uzyskania informacji o miejscach i terminach tych spotkań, wejdź na stronę: https://www.nj.gov/oag/2121.

Informujemy że biuro prokuratora generalnego stanu New Jersey nie może udzielać porad prawnych mieszkańcom New Jersey. Jeżeli Pan(i) ma jakieś pytania odnośnie Pana(i) statusu imigracyjnego, powinien(a) Pan(i) skontaktować się z adwokatem.

W celu uzyskania listy organizacji udzielajacych bezpłatnych prawnych usług imigracyjnych w stanie New Jersey, wejdź na stronę: https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNJ/download.
 
     
     
  Back to multi-language index page  
 
 
 
 
OAG Home Attorney General's Biography
Attorney General's Biography
Executive Assistant Attorney General
Attorney General's MessageAsk the Attorney General
Contact OAGAbout OAG
OAG NewsOAG Frequently Asked Questions
OAG LibraryEmployment
OAG GrantsProposed Rules
OAG HistoryOAG Services A-Z
OAG Agencies / Programs / Units
Statutes
AG Event Request Form
Highlights
Attorney General's Diversity Council... Why Become a Deputy Attorney General?... Internship Opportunities with The Deparment... Volunteer Associates in Public Service... Diversity & Inclusion
OAG Social Media Properties OAG on Facebook Official NJ YouTube Channel OAG on Twitter OAG on Instagram Flickr
report tips or information about suspicious activity or behavior...
NJ Prescription Drug Price Registry
Report Crime Online or Call 866-TIPS-4CJ
As of 3/1/08 Talking on a Hand-Held Phone or Texting while Driving is Against the Law in NJ
Driving Under the Influence in New Jersey
NJ's Most Wanted Fugitives
Report Crime Online or Call 866-TIPS-4CJ
NJ Sex Offender Registry
Know When Your Civil Rights Have Been Violated
Move Over Law
Bicycle and Pedestrian Safety
Insurance Fraud? Call: 877-55-FRAUD
NJ Amber Alert Plan
   
Contact Us | Privacy Notice | Legal Statement | Accessibility Statement spacer
NJ Home Logo
spacer
Departmental: OAG Home | Contact OAG | About OAG | OAG News | OAG FAQs
Statewide: NJ Home | Services A to Z | Departments/Agencies | FAQs
Copyright © State of New Jersey
This page is maintained by OAG Communications. Comments/Questions: email or call 609-292-4925